søndag 14. april 2013

NUCH Barentsvidda's Aragorn 2 VK Finale

NUCH Barentsvidda's Aragorn (Giga-Kjakan) til Christian Sletbakk stilte til start på Altevann i helga med lånt fører. Aragorn klinka like godt til med 4VK Kval og 2VK Finale!!! Gratulerer! 
Ungdomsbilde av Aragorn