søndag 21. desember 2014

Diplom fra FCI

INT N SE FI UCH NMHv-13 Barentsviddas B Sortebill