torsdag 26. februar 2015

Norsk Jaktchampion


INT N SE FI UCH NJCH NMFHv-13 Barentsvidda's B Sortebill fikk bekreftelsen på sitt norske jaktchampionat fra NKK i dag. Feiret med et vel djervt fuglearbeid på rypestegg ("Scandinavian flush").