lørdag 31. desember 2016

Godt Nytt År 2017

Mafia, Sortebill, Nansen og Wind Cries Mary

Kennel Barentsvidda ønsker alle Godt Nytt År i 2017. 

Valpekull på gang etter 20 januar.