onsdag 15. februar 2017

Nansens INT UCH bekreftelse

Nansens FCI-bekreftelse på INT UCH kom i posten i dag. 
Bekreftelse på at Nansen kan tituleres INT UCH