onsdag 28. mars 2018

Wind Cries Mary 2VK NM-Vinter Kval

Jaktprøvekritikken: "Mot Storeulv: Begge jakter meget godt med Mary i føringen med bedre plan. Stilfull stand på Mary, reiser djervt (6) og presist rype, rolig i oppflukt og skudd, utreder og apporterer prima. Mary over Storeulv som utgår. Mot Tyri: Mary tar føringen med bedre reviering og jakter meget godt. Mary over Tyri som utgår. 2VK Kval".

I et annet parti deltok N UCH NJCH Barentsvidda's C Vicky til Ulf Jørgensen. Hun fikk 4 VK Kval, men lyktes ikke i semifinalen. 

1VK GS Harry (Anita Inderdal), 2VK P INT UCH Barentsvidda's D Wind Cries Mary, 3VK ES Royaluras 
N-nick (Hans J Johansen), 4VK ES Berkestølen's Jack Bono (Tor Karlsen)