lørdag 22. desember 2018

Nytt kull under planlegging i kennelen

Barentsvidda's D Wind Cries Mary planlegges paret våren 2019. Interesserte kan ta kontakt på mail gbla@online.no