lørdag 2. november 2019

1 Segrarklasse med CERT

""Pippi" til Agneta Linnea Anderson i Sverige vant 1 SK m CERT i går. Pappa INT NORD UCH N JCH NMFHv-13 Barentsvidda's B Sortebill gratulerer så mye!