mandag 9. november 2020

Barentsvidda's E Bianca

Bianca er en overskuddshund og har også i høst vist sin viltfinnerevne både på høyfjell og lavland. Er premiert på 4 prøver med 3x2AK og 1x3AK. Etter at apporten kom på plass har hun også vært stilt i VK og gått videre til finale med sin søkskvaliteter. En sterk hund vi får høre mer til i årene som kommer. Gratulerer til eier og følrer Ulf Gurgens 

Bianca (C.I.B. N FI UCH Barentsvidda's D Wind Cries Mary-C.I.B. N SE UCH Barentsvidda's C Nansen