onsdag 1. mars 2023

N UCH Barentsvidda's E Little Wing's valpekull

Little Wing er nedkommet med 10 flotte valper, 5 jenter og 5 gutter.