lørdag 8. april 2023

Valpene 6 uker i dag

Ledige hannvalper etter N UCH Barentsvidda's E Little Wing og Rypeparadiset's Cacciatore. Valpene er 6 uker i dag. Se stamtavle lenger ned i bloggen. 

Luftetur i hagen